U sklopu europskih fondova radili smo na energetskoj obnovi Osnovne škole u Goričanu.